Σάββατο

ΟΜΑΔΕΣ

Από την αρχή της λειτουργίας μας στο Paintballonline υποστηρίξαμε με χορηγίες πολλές ομάδες, σε όλα τα είδη του paintball. Οι ομάδες που υποστηρίζονται την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2013-2014) είναι:
 1. Poison Templars (milsim/tactical)
 2. Werewolves (milsim/tactical )
 3. Last Chancers (milsim/tactical )
 4. W.A.R (milsim/tactical )
 5. Poison Templars Speed Div (speedball)

Ομάδες οι οποίες χορηγήθηκαν από το Paintballonline από το 2003:
 1. Armageddon (rec)
 2. Αυτονομιστές (milsim/tactical)
 3. Black Aces (milsim/tactical)
 4. Black Sheep (rec/milsim)
 5. Brutal Connections (speedball)
 6. Cursed (speedball) 
 7. Damage (speedball)
 8. Desert Rats (milsim/tactical)
 9. Dogs D'Amour (speedball)
 10. Ghost Squad (milsim/tactical)
 11. Invasion (speedball)
 12. Joly Rogers (speedball)
 13. Judges Of Mercy (speedball)
 14. Θησέας (rev/speedball)
 15. Koukouroukou (rec/speed)
 16. Kryptia (speedball)
 17. Molon Lave (speedball)
 18. Monster Army (milsim/tactical)
 19. NBS (speedball)
 20. Paintbulls (rec/speedball)
 21. Paintfull (rec/speedball)
 22. Rejikistan (rec)
 23. Paintkillers (Milsim/Tectical)
 24. Porn Stars (speedball)
 25. Paintbusters (rec/speedball)
 26. P.O.D (rec)
 27. R.I.O.T (speedball)
 28. Renegates (speedball)
 29. Scarecrows (speedball)
 30. Stray Dogs (recball)
 31. Sarissa (speedball)
 32. Supreme (speedball)
 33. Snakes (rec/speedball)
 34. Splatters (rec)
 35. The Others (speedball)
 36. Team Fate (speedball)
 37. Vampire Ducks (speedball)
 38. Victor Charlie (speedball)
 39. War Frenzy (milsim/tactical)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου